Klara Opdahl

Tåkelandskap

Når tåken er scenograf

Da trer bare det viktigste fram

Landskapet endrer seg

Det får en uendelig dybde

Når tåken og lyset jobber sammen

Skaper de magi 

Scenen finnes bare her og nå