Klara Opdahl

Overhalla

Barndommens rike
Bygda skrumpet inn
Avstandene minket
De voksne stegene
Lengre enn barneskrittene

Bygda fylt av det som var
Minnene om nære og kjære
De som bodde her eller der
Mange flyttet eller borte for godt

Alt kjent, men likevel ukjent
Navn og steder huskes
Mangler noen punkter
For å tegne hele bildet

Barndommens rike
Minner om latter og lek
Et omriss av en oppvekst
En svunnen tid