Klara Opdahl

Bøssebæring

Bøssebæring

Hjertene er hengt på døra
Egne hjerter gjemt bort
Voksne sitter inne og holder pusten
Venter på at bøssebærerne skal gå
Hjertene henger på døra.