Klara Opdahl

Mors dag

Mors dag
Det er mors dag
En hyllest til mødrene
Mødrene som hjalp oss til liv
Som ga oss egen næring
Egne krefter
Mødrene som våket og elsket
Kjente på glede, bekymring,
Sorg, frustrasjon, håp, uro
Kjærlighet

En dag for takknemlighet 💗