Klara Opdahl

Husmora og jeg

I karantene
Bare husmora og meg
Vi har våre feider
Jeg lager planer
Hun tenker – i morgen

Jeg oppdaterer listene
Og hun er enig
Vi gjør det i morgen
Ja, i morgen den dag

Hun og jeg
Like og forskjellig
Planer og energi
Oftest i utakt

Nå er det dugnad
Så da jenker vi oss
Både husmora og jeg
Og så blir jobben gjort