Klara Opdahl

Ureturnerbar

Kan ikke være her
Kan ikke reise herfra
Kan ikke jobbe
Kan ikke la være å jobbe

Livet satt på vent
Drømmene på pause
Huset borte
Kanskje venner også
Livet som var kjent

Et liv uten drømmer
Et håp i et tynt snøre
En evig kamp
Framtida eksisterer ikke
Bare nået

Et nummer i rekkene
Stykkgods
Rot skal ikke finne feste
Mange ga tapt
Kun de sterkeste holder ut