Klara Opdahl

Oslove

Oslo
I dag var du fin
Badet i høstsol
Elva fosset stri
Parkene inviterte
Med gullgule bakket
Trærne poserte i sola
Murveggene badet i høstsola
En dag for minneboka