Klara Opdahl

Empty places

Da sesong to av koronaen startet i november 2020 og Oslo ble nedstengt, bestemte jeg meg for å gå til og fra kontoret. Og det innebar en tur ut av leiligheten hvor hjemmekontoret var. Byen var tom og lyset fint. Og det er dét disse bildene viser.