Klara Opdahl

Empty Places – utstilling

Da Oslo stengte ned for 2. gang i november 2020, bestemte jeg meg for å gå «til og fra» jobb. Det vil si at jeg skulle ut å gå før og etter jobb. Jeg var heldig med kohorten i gården der jeg bor, så jeg fikk et par gåvenner derfra også. Morgenturene alene, kveldsturene som regel i følge med noen.

Det var spesielt å gå i denne perioden. Gatene var tomme, parkene var tomme. Lyset fantastisk.
Så jeg tok bilder – og serien Empty places startet liksom av seg selv.

2. november åpner jeg utstilling med en del av disse bildene på Ly i Toftesgate på Løkka.

Velkommen