Klara Opdahl

De tomme gatene

Vandrer gatelangs
Bevegelse er målet
Novemberkveld
Yr i lufta, råttent løv
Stillheten overdøver alt
Målene står ubenyttet
Ballens dunk mangler
Lekeplassens skrål forstummet
Alle de tomme plassene
Skriker i stillheten
Venter på tiden etterpå