Klara Opdahl

Arvo Pärrt

Musikken så stille
Saktmodig
Hver tone får lyde ferdig
De andre venter
Fiolinstrøkene forsiktige,
men tydelige.
Den er raus, men krevende
Det er plass til å lytte
Mens man tenker
De enkleste pianotangenter
Holder fremdriften